Loading...
 

Huishoudelijk reglement


De wedstrijden dienen uiterlijk om 8 uur te beginnen; daarom wordt iedereen verzocht om 19.45 uur aanwezig zijn, zodat het bekend maken van de indeling en mogelijke mededelingen ruim voor 20.00 uur kan zijn afgehandeld.

Op competitieavonden op de clubavonden zal de bar geopend blijven tot 23.00 uur of zolang als de laatste competitiewedstrijd duurt als dat later is. Tot dat moment verzoeken wij de leden:

  • Na hun wedstrijd het bord en de stukken op te ruimen en een verslagje in te leveren van hun partij bij de wedstrijdleiding. Uitgangspunt is dat de verliezer een stukje schrijft en de winnaar de stukken opruimt, maar dit kan onderling anders worden afgesproken.
  • De wedstrijdtafels te laten staan teneinde de andere competitiewedstrijden niet te storen.
  • Gepaste stilte in acht te nemen teneinde de andere competitiewedstrijden niet te storen.

Na 23.00 uur/afloop van de laatste competitiepartij verzoeken wij de nog aanwezige leden:

  • Mee te helpen de tafels en stoelen terug te plaatsen in de uitgangspositie
  • Alvast de consumpties af te rekenen zodat de bar kan worden afgesloten
  • Nog lopende vriendschappelijke partijen vóór 23.30 uur af te ronden

Voor leden die met enige regelmaat langer willen blijven doorspelen is er, na overleg met het bestuur, een mogelijkheid onder voorwaarden de sleutel van de speelzaal te krijgen zodat zij zelf kunnen afsluiten.


Versie: Concept seizoen 2016-2017