Loading...
 

Bouwensprijs

Overzicht van de Leden aan wie de Bouwensprijs van de S.V. Zierikzee is uitgereikt sedert de start in 1979.
Kijk voor het ontstaan van deze prijs onderaan deze pagina.

 

Verenigingsjaar Uitgereikt aan:
2023 Tieneke Krijger
2022 Jac Weeland en Erik de Vrieze
2021 Fokko Baakman
2020  
2019 Kees Bimmel
2018  
2017 Ben Snethorst
2016 Frans Nijman
2015 Paul Greefhorst
2014 Bas van der Graaf
2013 Niet toegekend
2012 Piet de Vreede
2011 Kees Bimmel
2010 Niet toegekend
2009 John van Dalsen
2008 Han & Leny van der Made
2007 Herman Jukkenekke
2006 Henny & Adri de Jonge
2005 Paul Greefhorst
2004 Martin Krijger
2003 Jan Verduyn den Boer
2002 Niet toegekend
2001 Niet toegekend
2000 Jan Verduyn den Boer
1999 Arjan van Wijngaarden
1998 Stoffel Stoel
1997 Jan Verkerk
1996 Johan Dopper
1995 Johan Hoogstrate
1994 Chris van Eldik
1993 Arend Bandsma
1992 Bart Karstens
1991 Erjen van Nierop
1990 Aad Bloom
1989 Otto Vleeshouwer
1988 Hans Baris
1987 Jan van Loon
1986 Sjaak Spiegels
1985 Jan Bom
1984 Han van der Made
1983 Paul Wiebols
1982 Johan van de Ende
1981 Herman Jukkenekke
1980 Jan van Loon
1979 P.M. Bouwens

Ontstaan P.M. Bouwensprijs

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de S.V. Zierikzee op 28.08.1978, merkt het (inmiddels) overleden lid, de Heer P.M. Bouwens, onder punt 7. van de Agenda inzake de Huishoudelijke competitie op dat hij met nadruk pleit voor meer, in principe, jaarlijkse prijzen.

Even verderop vermeld het verslag van deze ALV dat het lid, de Heer Smilde, suggereert  prijzen in te stellen voor bijzondere prestaties etc., zowel schaaktechnisch als met name ook ten aanzien van bijzondere inzet/het belang van de vereniging.

De Voorzitter zegt vervolgens toe dat het Bestuur deze suggestie nader zal bezien.

Vervolgens wordt, tijdens de Bestuursvergadering op 20.07.1979, waar de komende ALV door het Bestuur wordt voorbereid, onder punt 7 van de Notulen gemeld :

Het Bestuur stelt een extra prijs, die de Bouwensprijs gaat heten, vast, welke voor het eerst tijdens de komende ALV in september aan de Heer P.M. Bouwens zelf zal worden uitgereikt.

Het verslag van de op 03.09.1979 gehouden ALV vermeldt onder punt 13 : Huldiging en Prijsuitreiking het navolgende :

"Voorts is er nog een speciale prijs ingesteld, de zgn. Bouwensprijs enz.enz.De eerste maal gaat die prijs naar de man die om meer prijzen heeft gevraagd, de Heer Bouwens."