Loading...
 

Snelschaak competitie

Slottoernooi

 1. Vier spelers kunnen zich in de loop van het seizoen kwalificeren voor het slottoernooi om het snelschaak-kampioenschap.
 2. Dit slottoernooi wordt gehouden op de eerste dag van de zomercompetitie.
 3. De vier spelers spelen twee keer een halve competitie volgens het berger-systeem, waarbij de 2e keer de kleuren worden omgewisseld.
  1. Berger-systeem: 1e ronde: 1-4, 2-3; 2e ronde 4-3, 1-2; 3e ronden 2-4, 3-1
  2. Berger-systeem: 4e ronde: 4-1, 3-2; 5e ronde 3-4, 2-1; 6e ronden 4-2, 1-3
 4. Behalen 2 spelers een gelijke hoogste score, dan wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld. Er wordt geloot voor de kleur. Mocht deze partij in remise eindigen dan wordt weer een wedstrijd gespeeld met verwisselde kleuren. Deze herhaling gaat door tot er een winnaar is.
 5. Behalen 3 of meer speler een gelijke hoogste score, dan wordt er tussen deze spelers weer een halve competitie gespeeld. De volgorde op het wedstrijdformulier vindt plaats met loting. Is er na deze halve competitie weer geen eenduidige winnaar dan vallen eventueel de spelers met een lagere score af en spelen de spelers met de hoogste scores weer verder in halve competitie of tweekamp. Deze wedstrijden zijn dan met verwisselde kleur. Dit herhaalt zich tot er een winnaar is.
 6. Het FIDE – reglement is van toepassing, met ten overvloede de volgende opmerkingen
  1. Een onreglementaire zit is pas gedaan als de klok is ingedrukt, tot die tijd heeft de speler de tijd de onreglementaire zet te corrigeren.
  2. Hierbij geldt nog steeds het adagium dat aanraken zetten is. Men moet dus een andere reglementaire zet doen met het aangeraakte stuk. Alleen als dat niet mogelijk is mag een ander stuk worden gespeeld.
 7. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de competitieleiding bindend.
  Tegen beslissingen van de competitieleiding kan binnen veertien dagen na de desbetreffende beslissing van de competitieleiding schriftelijk protest bij het bestuur worden ingediend.

Kwalificatie

 1. Gedurende het seizoen worden drie snelschaakavonden georganiseerd, waarvan 1 avond ook het interne kersttoernooi is.
  1. Op het kersttoernooi na, zijn de andere twee snelschaakavonden open toegankelijk. Ook niet-leden mogen hier dus aan meedoen.
  2. Zie voor het reglement op zo'n snelschaakavond het reglement van het kersttoernooi
 2. De drie winnaars van ieder avond kwalificeren zich voor de eindronde.
  1. Alleen leden van onze schaakvereniging kunnen zich kwalificeren voor de eindronde.
  2. Indien een winnaar zich al gekwalificeerd heeft op een vorige avond of geen lid is van onze vereniging, dan kwalificeert de volgende op de ranglijst voor die avond zich.
 3. Voor het bepalen van de vierde kandidaat voor het slottoernooi wordt een ranglijst opgesteld obv de uitslagen van de drie snelschaakavonden, waarbij de eindstanden van de drie toernooien onder elkaar worden gezet waarna de volgorde wordt bepaald op basis van punten, weerstandspunten, sonneborn-berger en speelavond (1 2 of 3). De hoogste nog niet geplaatste speler wordt de als vierde geplaatste speler.
 4. Als een of meer van deze vier gekwalificeerden zich afmeld voor het slottoernooi, wordt de eerstvolgende op de in het vorige punt genoemde ranglijst geselecteerd.

Versie: Definitief seizoen 2019-2020, Concept aanpassing ter verduidelijking artikel 4 van kwalificatie

Klik hier voor de versie van seizoen 2019-2019
Klik hier voor de versie van seizoen 2017-2018
Klik hier voor de versie van seizoen 2016-2017
Klik hier voor de versie van seizoen 2015-2016
Klik hier voor de versie van seizoen 2014-2015
Klik hier voor de versie van seizoen 2013-2014