Loading...
 

Begeleiding van (lesgevers) scholen.

Uitgangspunten m.b.t. Schoolschaak.

SV Zierikzee stimuleert het schaken onder de basisschoolleerlingen op Schouwen-Duiveland op de volgende twee manieren

 1. Het organiseren van een wedstrijd onder teams van leerlingen van basisscholen, waarbij de beste teams zich kunnen kwalificeren voor deelname aan de Zeeuwse kampioenschappen voor basisschoolleerlingen.
 2. Het ondersteunen van basisscholen bij het geven van schaaklessen m.b.v. Chessity.


Met betrekking tot de onder punt 2 genoemde ondersteuning geldt dat:

Vrijwilligers

 • De vereniging zal op verzoek van een school helpen bij het zoeken van een vrijwilliger die schaakles kan geven.
  • De vereniging kan onder haar leden peilen of er interesse is
  • De verenging kan in samenwerking met de school onderzoeken of er oud-leerlingen in staat zijn les te geven.
 • De vereniging zal een vrijwilliger die schaakles wil gaan geven helpen en ondersteunen door:
  • Het uitleggen van Chesity en het verstekken van een account aan de vrijwilliger
  • Bestaande vrijwilligers wordt gevraagd hun ervaringen op papier te zetten, zodat nieuwe vrijwilligers hieruit kunnen putten.
  • Nieuwe vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld om een aantal keren met anderen mee te lopen.
 • Afspraken voor het geven van schaaklessen op een school worden gemaakt tussen de school en de vrijwilliger.
 • De schaakvereniging adviseert de school en de vrijwilliger duidelijke afspraken te maken over het geven van de schaaklessen. Hierbij kan hetgeen dat in de rest van dit document wordt genoemd als uitgangspunt dienen.

De school

 • De lesactiviteiten vallen ten alle tijden onder verantwoordelijkheid van de school.
 • De school zorgt voor begeleiding van het lesuur door een docent of een vrijwilliger. Deze krijgt een gratis account van de vereniging.
 • De school stelt in het leslokaal een digi-bord of vergelijkbaar ter beschikking.
 • De school zorgt voor voldoende spelmateriaal voor de leerlingen;
  • Uitgangspunt is daarbij minimaal 1 bord met stukken per twee leerlingen aanwezig is en een voldoende aantal schaakklokken.
 • De school zorgt ervoor dat:
  • Per leerling een computer of tablet met internet verbinding beschikbaar is.
  • Het aanleveren leerlinggegevens t.b.v. een aanmaken van Chessity accounts
  • Wanneer de vrijwilliger dit wenselijk acht, kan hij verlangen dat de school een demonstratiebord beschikbaar stelt.
 • De vrijwilliger is er voor het geven van schaaklessen en niet voor het houden van orde of het bieden van naschoolse opvang.
  • De vrijwilliger kan kinderen de toegang tot de schaakles weigeren indien zij de lessen verstoren.
  • De vrijwilliger kan de school verzoeken om hulp bij het houden van de orde wanneer deze van mening is dat dit nodig.

Financiële aspecten

 • Het benodigde speelmateriaal dient door de school te worden aangeschaft.
 • Het benodigde lesmateriaal dient door de school te worden aangeschaft.
 • Voor een leerling-account voor Chessity brengt de vereniging € 14,- in rekening
 • Het is wenselijk als per kind een budget van minimaal € 7,50 beschikbaar is, voor het kunnen aanschaffen van examens, diploma’s en kleine prijsjes bij onderlinge wedstrijden/toernooien.
 • Leerlingen kunnen tegen een gereduceerd tarief van een CD kopen waarop de stappenmethode beschikbaar wordt gesteld.
 • Wanneer de school onvoldoende financiële middelen heeft om het benodigde speel- en lesmateriaal aan te schaffen, kan in overleg met SV Zierikzee bekeken worden in hoeverre het materiaal (tijdelijk) door de vereniging beschikbaar kan worden gesteld.


Overige aspecten

 • Het is verstandig als de school met de vrijwilliger afspraken maakt over de ondersteuning van de docent/vrijwilliger van de school zelf, de lestijden en frequentie van lesgeven (ieder week, om de week) en de aanvang en einde van het lesseizoen.

Ervaring van schaaktrainers

Klik op de pagina Ervaring van schaaktrainers voor persoonlijke ervaringen van schaaktrainers.