Loading...
 

Rapidschaak competitie

 1. De rapidschaak competitie staat open voor leden en niet leden.
 2. De leiding is in handen van de competitieleider.
 3. Er wordt gespeeld volgens het Keizer-systeem.
 4. Het aantal ronden bedraagt bij 6 avonden 18: 3 avonden van 4 ronden en 3 avonden van 2 ronden.
 5. Binnen 7 ronden mogen twee dezelfde spelers niet meer dan één keer tegen elkaar uitkomen.
 6. Het gebruik van de klok is verplicht, noteren is niet vereist
 7. Het speeltempo bedraagt 10 minuten lus 10 sec. per zet knock out.
 8. Men ontvangt bij tijdige afzegging (dus vóór 19.50 uur) een vergoeding gelijk aan 1/2 van het eigen waardecijfer voor alle wedstrijden op die avond, met dien verstande dat deze vergoeding maximaal voor één avond wordt toegekend.
 9. Indien men als gevolg van de indeling geen tegenstander heeft (zgh. “Oneven”) ontvangt men een vergoeding van 2/3 van het eigen waardecijfer.
 10. De wedstrijden vangen uiterlijk om 20.00 uur aan. Op een thema avond beginnen de wedstrijden na afloop van het thema om ongeveer 21.00 uur.
 11. Het FIDE – reglement is van toepassing.
 12. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de competitieleiding bindend.
  Tegen beslissingen van de competitieleiding kan binnen veertien dagen na de desbetreffende beslissing van de competitieleiding schriftelijk protest bij het bestuur worden ingediend.

Versie: Concept seizoen 2018-2019
Klik hier voor de versie van seizoen 2017-2018
Klik hier voor de versie van seizoen 2016-2017
Klik hier voor de versie van seizoen 2015-2016
Klik hier voor de versie van seizoen 2014-2015
Klik hier voor de versie van seizoen 2013-2014