Loading...
 

Interne competitie

 1. Ieder lid kan deelnemen aan de interne competitie.
 2. De leiding is in handen van de competitieleider.
 3. Er wordt gespeeld volgens het Keizer-systeem.
 4. Het aantal ronden voor de interne clubcompetitie bedraagt minimaal 25.
 5. Binnen 7 ronden mogen twee dezelfde spelers niet meer dan één keer tegen elkaar uitkomen.
 6. Noteren en gebruik van de klok is verplicht.
 7. Het speeltempo voor alle Seniorleden en Jeugdleden vanaf 16 jaar bedraagt 1 uur plus 30 seconden per zet per speler, knock-out.
  1. Juniorleden t/m 15 jaar (31 dec.): Tegen een junior bedraagt het speeltempo 55 minuten plus 10 seconden per zet per speler, knock-out. De competitieleider informeert de seniorleden altijd over het afwijkende speeltempo.
 8. Leden die afwezig zijn dienen zich uiterlijk om 19.00 uur af te melden bij de competitieleider. Wie zonder afzeggen niet komt opdagen verliest reglementair de partij en zal bij de eerstvolgende gelegenheid dat er een oneven aantal spelers is niet worden ingedeeld zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
 9. Men ontvangt bij tijdige afzegging (dus vóór 19.00 uur) een vergoeding gelijk aan 1/2 van het eigen waardecijfer, met dien verstande dat deze vergoeding maximaal 3 maal wordt toegekend.
 10. Een speler die niet kan worden ingedeeld omdat er een wedstrijd wordt gespeeld in Z.S.B.-verband ontvangt een vergoeding van 2/3 van het eigen waardecijfer.
 11. Indien men als gevolg van de indeling geen tegenstander heeft (zgh. “Oneven”) ontvangt men een vergoeding van 2/3 van het eigen waardecijfer. De competitieleider informeert de oneven speler dat hij niet hoeft te spelen kort na 19.00 uur op het in de ledenadministratie opgenomen telefoonnummer.
 12. De wedstrijden vangen uiterlijk om 20.00 uur aan.
 13. De witspeler is verplicht, na afloop van de wedstrijd, de stukken weer in de beginstand op te stellen, om zo te controleren of het spel compleet is, daarna de stukken in de doos te doen en deze, samen met bord en klok ordelijk in de materiaalkast op te bergen.
 14. De competitieleider is bevoegd om, zo daar aanleiding toe bestaat, zulks uitsluitend in overleg met en na vooraf verkregen toestemming van het Bestuur, in geval zich in de loop van de Interne Competitie een nieuwe deelnemer aanmeldt, aan deze nieuwe deelnemer een (tijdelijke) “beschermde” status toe te kennen, waardoor zo veel mogelijk wordt ingedeeld tegen spelers van gelijke sterkte.
 15. Het FIDE – reglement is van toepassing.
 16. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de competitieleiding bindend.
  Tegen beslissingen van de competitieleiding kan binnen veertien dagen na de desbetreffende beslissing van de competitieleiding schriftelijk protest bij het bestuur worden ingediend.

Versie: Definitief seizoen 2016-2017

Klik hier voor de versie van seizoen 2015-2016
Klik hier voor de versie van seizoen 2014-2015
Klik hier voor de versie van seizoen 2013-2014