Loading...
 

Bouwensprijs

Overzicht van de Leden aan wie de Bouwensprijs van de S.V. Zierikzee is uitgereikt sedert de start in 1979.
Kijk voor het ontstaan van deze prijs onderaan deze pagina.

 

Verenigingsjaar Uitgereikt aan:
2015/16 Frans Nijman
2014/15 Paul Greefhorst
2013/14 Bas van der Graaf
2012/13 Niet toegekend
2011/12 Piet de Vreede
2010/11 Kees Bimmel
2009/10 Niet toegekend
2008/09 John van Dalsen
2007/08 Han & Leny van der Made
2006/07 Herman Jukkenekke
2005/06 Henny & Adri de Jonge
2004/05 Paul Greefhorst
2003/04 Martin Krijger
2002/03 Jan Verduyn den Boer
2001/02 Niet toegekend
2000/01 Niet toegekend
2000 Jan Verduyn den Boer
1999 Arjan van Wijngaarden
1998 Stoffel Stoel
1997 Jan Verkerk
1996 Johan Dopper
1995 Johan Hoogstrate
1994 Chris van Eldik
1993 Arend Bandsma
1992 Bart Karstens
1991 Erjen van Nierop
1990 Aad Bloom
1989 Otto Vleeshouwer
1988 Hans Baris
1987 Jan van Loon
1986 Sjaak Spiegels
1985 Jan Bom
1984 Han van der Made
1983 P. Wiebols
1982 J.J. van de Ende
1981 Herman Jukkenekke
1980 Jan van Loon
1979 P.M. Bouwens

Ontstaan P.M. Bouwensprijs

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de S.V. Zierikzee op 28.08.1978, merkt het (inmiddels) overleden lid, de Heer P.M. Bouwens, onder punt 7. van de Agenda inzake de Huishoudelijke competitie op dat hij met nadruk pleit voor meer, in principe, jaarlijkse prijzen.

Even verderop vermeld het verslag van deze ALV dat het lid, de Heer Smilde, suggereert  prijzen in te stellen voor bijzondere prestaties etc., zowel schaaktechnisch als met name ook ten aanzien van bijzondere inzet/het belang van de vereniging.

De Voorzitter zegt vervolgens toe dat het Bestuur deze suggestie nader zal bezien.

Vervolgens wordt, tijdens de Bestuursvergadering op 20.07.1979, waar de komende ALV door het Bestuur wordt voorbereid, onder punt 7 van de Notulen gemeld :

Het Bestuur stelt een extra prijs, die de Bouwensprijs gaat heten, vast, welke voor het eerst tijdens de komende ALV in september aan de Heer P.M. Bouwens zelf zal worden uitgereikt.

Het verslag van de op 03.09.1979 gehouden ALV vermeldt onder punt 13 : Huldiging en Prijsuitreiking het navolgende :

"Voorts is er nog een speciale prijs ingesteld, de zgn. Bouwensprijs enz.enz.De eerste maal gaat die prijs naar de man die om meer prijzen heeft gevraagd, de Heer Bouwens."